Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Проект на наредби

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нови пазар
21.01.2020

Проект : изменение на Наредба за общинската собственост
09.08.2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКA OТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар
18.12.2018

Изготвен е проект на: Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нови пазар.
04.06.2018

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В PEГИСТЪР В ОБЩИНАНОВИ ПАЗАР
23.11.2016

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нови пазар
31.05.2016