Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Конкурси

Обявление за конкурс за длъжност СЕКРЕТАР
05.03.2020

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “директор” на следните образователни институции на територията на Община Нови пазар:Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Нови пазар;Детска градина „Радост”, с. Мировци; Детска градина „Горска теменужка”, с. Избул.
27.01.2020

Обявление за конкурс за длъжност Началник отдел "АПНИО"
11.02.2019

Обявление за конкурс за Главен юрисконсулт
07.11.2018

Обявление за свободна работна длъжност - Началник отдел "Обществени поръчки
08.05.2018

Обява за процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управление на социалните услуги: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА гр. Нови пазар
22.01.2018