Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Всичко за COVID-19

Заповед № 1109/21.10.2020г. относно COVID-19 за социалните услуги
21.10.2020

Заповед № 627/12.06.2020г. - въвеждане на нови мерки във връзка създалата се ситуация в региона
12.06.2020

Заповед № 566/29.05.2020г. за започване на работата с потребители на място в центровете в Община Нови пазар
29.05.2020

Заповед № 483/05.05.2020г. относно промяна на Заповед № 315/16.03.2020г
07.05.2020

Заповед № 478/04.05.2020г. относно промяна на Заповед № 315/16.03.2020г
04.05.2020

З А П О В Е Д №423/10.04.2020 год. гр.Нови пазар - на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед РД-01-179/06.04.2020 год., на Министъра на здравеопазването и обявеното с решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение
22.04.2020

 
№ 423
от 10.04.2020 год. гр.Нови пазар

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед РД-01-179/06.04.2020 год., на Министъра на здравеопазването и обявеното с решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Изменям моя заповед 339/21.03.2020 год., като т. 4 се отменя.