Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
В процес на разработка

Окончателния вариант на Екологичната оценка, коригирана след всички постъпили забележки
13.09.2018

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ОКОНЧАТЕЛНА, СЛЕД ПРЕРАБОТКА
09.07.2018

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
27.04.2018

Протокол от обществено обсъждане на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на Община Нови пазар, проведено на 18.04.2017г.
27.06.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Нови пазар.
21.04.2017

Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Нови пазар
20.04.2017