Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Решения на ОбС

Дневeн ред и взетите решения на 61-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 20.09.2019.год.
27.09.2019

Дневeн ред и взетите решения на 60-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 30.08.2019.год.
05.09.2019

Дневeн ред и взетите решения на 59-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 26.07.2019.год.
30.07.2019

Дневeн ред и взетите решения на 58-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 11.07.2019.год.
19.07.2019

O Б Я В Л Е Н И Е за отмяна на Решение № 396 по Протокол №33/27.10.2017 год.
11.07.2019

Дневeн ред и взетите решения на 57-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 21.06.2019.год.
28.06.2019