Позиция: НачалоАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Банкови сметки на
Община Нови пазар


Народно читалище “Христо Ботев - 1872”


Община Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
- Стратегическо географско разположение.
- Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
- Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
- Образована и можеща работна сила.
- Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.
Нови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.
  НОВИНИ!
 • Регистър на сдруженията на собствениците
 • Отчети на ЦДГ "Пролет" за 2014г.
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
 • П О К А Н А № 47 свиквам ЧИТИРИДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на Общински съвет - Нови пазар на 13.02.2015г. /петък/ от 13.30 часа.
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - НОВА ДОКУМЕНТАЦИЯ!!!!
 • УВЕДОМЯВА: Изготвен е проект на : Наредба за общинската собственост Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 12.02.2015 г. включително в Информационния център на Община Нови пазар.
 • ОБЯВА СОУ „ Васил Левски” обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилион
 • Всички новини...
  Адрес: ул. “Васил Левски” 3,
  телефон: 23311, 23312, факс: 24010,
  email: npazar@icon.bg
  Код: 0537
  Централа: 23311, 23312
  Последно обновен: 27.2.2015
  [нагоре]
  © 2015 Acstre Всички права запазени.