Позиция: НачалоАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Банкови сметки на
Община Нови пазар


Народно читалище “Христо Ботев - 1872”


Община Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
- Стратегическо географско разположение.
- Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
- Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
- Образована и можеща работна сила.
- Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.
Нови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.
  НОВИНИ!
 • П О К А Н А № 45 На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Нови пазар, неговите комисии и взаймодействието му с Общинска администрация, свиквам ЧИТИРИДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински
 • До всички потребители на ЕМНЕТ. Поради профилактика на оптичните кабели в неделя на 14.12.2014г няма да има достъп до интернет от 9 до 17 часа.
 • Промени и мотиви в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Нови пазар
 • ВАЖНО!!! Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2015 г. на Община Нови пазар Обсъждането ще се проведе на 28 ноември от 17,00 часа в пленарната зала на общината.
 • П О К А Н А № 44 На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Нови пазар, неговите комисии и взаймодействието му с Общинска администрация, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общинс
 • УВЕДОМЯВА: Изготвен е проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Нови пазар Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.11.2014г. включително на в Информационния център на Община Нови пазар или на e-mail: npazar
 • Обява Община Нови пазар съобщава за инвестиционно намерение "Изграждане на многофункционална зала в с.Памукчии"
 • Всички новини...
  Адрес: ул. “Васил Левски” 3,
  телефон: 23311, 23312, факс: 24010,
  email: npazar@icon.bg
  Код: 0537
  Централа: 23311, 23312
  Последно обновен: 17.12.2014
  [нагоре]
  © 2014 Acstre Всички права запазени.