Позиция: НачалоАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Банкови сметки на
Община Нови пазар


Народно читалище “Христо Ботев - 1872”


Община Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
- Стратегическо географско разположение.
- Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
- Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
- Образована и можеща работна сила.
- Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.
Нови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.
  НОВИНИ!
 • Съобщение от Енерго-Про
 • Обява за свободно работно в място в ЦНСТДМБУ
 • Обява за свободно работно място за длъжността шофьор на специализиран автомобил
 • Съобщение Операция "Осигуряване на топъл обяд 2016г."
 • ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СПЕКТАКЪЛА „ЛУДОРИИ В СЪБОТНАТА ВЕЧЕР” ОТ МАРСЕЛ МИТОА На 01.08.2016г./понеделник/ Час: 19:00 Място: Зрителна зала на НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1872”
 • Покана, за 14 - то, редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.07.2016 год. и проект на дневен ред.
 • ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци , генерирани на територията на Община Нови пазар”
 • Всички новини...
  Държавни помощи   Повече информация...
  Адрес: ул. “Васил Левски” 3,
  телефон: 23311, 23312, факс: 24010,
  email: npazar@icon.bg
  Код: 0537
  Централа: 23311, 23312
  Последно обновен: 26.8.2016
  [нагоре]
  © 2016 Acstre Всички права запазени.